Iedereen is welkom

Individuele groei

Samenwerken

Gewoon iets Anders

Onderwijs op maat

Ons onderwijs richt zich op het behalen van de landelijk vastgestelde kerndoelen voor onze leerlingen: kinderen en jongeren met een meervoudige beperking van 4 tot en met 18 jaar.

Het onderwijs op Drostenburg wordt aangeboden via zeven verschillende leerroutes. Deze leerroutes bereiden leerlingen voor op verschillende uitstroombestemmingen; variërend van ‘belevingsgerichte dagbesteding’ tot en met VWO.

Naast goed onderwijs is er veel méér aanwezig op Drostenburg: onze partners.