Op onze school Drostenburg wordt onderwijs gegeven. Maar op Drostenburg is er zo veel meer!

Samenwerken met partners

Maar liefst 4 partners werken intensief met ons samen om onze leerlingen de beste kansen op ontwikkeling te bieden.

1 Reade

De Divisie Revalidatie Kinderen & Jongeren van Reade verzorgt de revalidatiebehandelingen op Drostenburg. Twee behandelteams, onder leiding van een clusterhoofd en de revalidatiearts, realiseren de revalidatiebehandeling binnen beschreven behandelprogramma’s.

Doel

Het doel van de behandeling is een zo optimaal mogelijke zelfstandigheid van het kind en de jongere te bereiken, zodat zij zich met de mogelijkheden die zij hebben, kunnen redden in de onderwijs- en thuissituatie en kunnen doen wat zij leuk vinden.

Inhoud

De inhoud van de revalidatiebehandeling hangt onder meer af van de leeftijd en ontwikkelingsfase van het kind, waarbij de vragen en behoeften van de kinderen, jongeren en hun ouders/verzorgers nadrukkelijk uitgangspunt zijn van alle activiteiten van de Revalidatie Kinderen & Jongeren.

2 Cordaan

  • SJSO (specialistische jeugdhulp speciaal onderwijs):

Specialistische jeugdhulp in speciaal onderwijs’ (SJSO) is jeugdhulp die voor leerlingen in het speciaal onderwijs direct toegankelijk is op school. Op Drostenburg zijn gespecialiseerde medewerkers van Cordaan beschikbaar. Op deze manier kan individueel of in kleine groepjes geoefend worden met het vergroten van schoolse-, sociaal emotionele- en/of gedragsmatige vaardigheden. 

  • Verpleegkundige zorg

Vanuit Cordaan zijn er zes verpleegkundigen per dag op Drostenburg aanwezig. Er is altijd een verpleegkundige aanwezig voor het verlenen van medisch-technische verpleegkundige zorg zoals katheteriseren, sondevoeding, injecteren en ademhalingsondersteuning. Zij bieden ook eerste hulp bij acuut zieke kinderen, een epileptische aanval of ongelukjes. Belangrijk is de begeleiding, verzorging en instructie van kinderen bij het zelf leren van medische handelingen.

  • Zorg- onderwijsgroepen

Drostenburg biedt huisvesting aan twee ‘zorggroepen’ van Cordaan. Deze samenwerking maakt het mogelijk om ook kinderen in de ‘zorg’ te laten profiteren van de voorzieningen van het onderwijs. Waar mogelijk stromen deze kinderen door naar het onderwijs van Drostenburg.

3 Happy2Move

Na schooltijd en tijdens de vakanties of studiedagen verzorgt Happy2Move een 'beweegaanbod' voor leerlingen die hier gebruik van willen maken (en de juiste indicatie hebben). Het programma gaat vaak in overleg met Reade en onder begeleiding van bewegingsagogen van de UVA en de VU. Na intensief bewegen is er natuurlijk ook gelegenheid voor een (warme-) maaltijd. Tussendoor krijgen de kinderen voldoende drinken en fruit aangeboden.Aan het eind van de dag worden de kinderen door de medewerkers van Happy2Move weer naar huis gebracht.De naschoolse opvang is vanaf het uitgaan van de school om 14.30 uur tot 17.30 uur. Op vrijdag wordt geen opvang geboden.

NB: Samen met de gemeente van uw kind wordt bekeken of een aanbod bij Happy2Move geïndiceerd is. 

4 Jeugdartsen GGD Amsterdam

Op Drostenburg werken twee jeugdartsen van de GGD. Zij hebben een rol bij de toelating van leerlingen en bij hulpvragen van zittende leerlingen.l. Lees verder voor meer informatie over GGD Amsterdam Jeugd.