Onderwijs op maat

 

Ons onderwijs richt zich op het behalen van de landelijk vastgestelde kerndoelen voor onze leerlingen: leerlingen met een meervoudige beperking van 4 tot en met 13 jaar.

Het onderwijs op Drostenburg wordt aangeboden via zeven verschillende leerroutes. Deze leerroutes bereiden voor op verschillende uitstroombestemmingen, variërend van ‘belevingsgerichte dagbesteding’ tot VWO.

De belangrijkste vakken: mondelinge & schriftelijke taal, rekenen/wiskunde, wereldoriëntatie, sociaal- emotionele vorming en expressie. Door alle leergebieden heen wordt er ook gewerkt aan ‘leren leren’. Daarnaast wordt met een speciale leermethode veel aandacht besteed aan het thema ‘handicapbeleving'.

Drostenburg is een school voor leerlingen met een chronische aandoening. Een chronische aandoening wil zeggen dat onze leerlingen een speciale onderwijskundige hulpvraag hebben, als gevolg van een medische- of revalidatie problematiek.

 

Zeven leerroutes

Onze school kent een zevental leerroutes waarbinnen ons onderwijsaanbod vorm wordt gegeven. Dit wil zeggen dat er er op Drostenburg voor ieder kind, ongeacht de cognitieve mogelijkheden, onderwijsaanbod is.

 

Faciliteiten

Onze school is gehuisvest in een modern gebouw en goed toegerust op de speciale doelgroep. Tevens is er een aangepast zwembad waar zwemlessen en hydrotherapie gegeven worden, en een uitstekende sportaccommodatie.