Werken op Drostenburg

De leukste school van Amsterdam. Met 215 fantastische kinderen en jongeren. En 100 geweldige collega’s. 

Binnen de school is er sprake van een goede begeleiding en coaching. En binnen het schoolbestuur Stichting Orion zijn er uitstekende scholingsmogelijkheden.

Drostenburg is een school voor leerlingen met een chronische aandoening. Een chronische aandoening wil zeggen dat onze leerlingen een speciale onderwijskundige hulpvraag hebben, als gevolg van een medische- of revalidatie problematiek. Onze school kent een zevental leerroutes waarbinnen ons onderwijsaanbod vorm wordt gegeven. Dit wil zeggen dat er er op Drostenburg voor ieder kind, ongeacht de cognitieve mogelijkheden, een onderwijsaanbod is. Voor de leerroute 1 t/m 5 (jongeren met een verstandelijke beperking) hebben wij ook een aanbod in de leeftijd van 12 tot en met 18 jaar. Onze school is gehuisvest in een modern gebouw en goed toegerust op de speciale doelgroep. Tevens is er een aangepast zwembad waar zwemlessen en hydrotherapie gegeven worden. En een uitstekende sportaccommodatie.

Algemene informatie over de Stichting Orion

Stichting Orion is de enige aanbieder van openbaar speciaal primair en voortgezet onderwijs in Amsterdam. Op meerdere locaties bieden wij speciaal onderwijs en passende zorg afgestemd op de behoefte van onze leerlingen van 4 tot en met 18 jaar. Orion is gespecialiseerd in onderwijs en begeleiding aan kinderen en jongeren met verstandelijke of lichamelijke handicaps of een chronische ziekte (cluster 3) en psychiatrische of ernstige gedragsstoornissen (cluster 4).

Het is een uitdaging om op Drostenburg te werken.

Het onderwijs valt onder verantwoordelijkheid van het bestuur van Stichting Orion, de verpleegkundige zorg bij stichting Cordaan en de revalidatie onder Reade. 

Uw (open) sollicitatie stuurt u naar:

Wij zien uw sollicitatie graag tegemoet.