Naast goed onderwijs is er veel méér aanwezig op Drostenburg:

Revalidatie

Samen met de medewerkers van Reade is er binnen het onderwijsprogramma een ruim aanbod van fysio-, ergo-, hydrotherapie en logopedie. Het revalidatieteam staat onder inhoudelijke supervisie van een revalidatiearts.

Verpleegkundige zorg

Iedere schooldag zorgen de verpleegkundigen van Cordaan ervoor dat de verpleegkundige handelingen bij onze leerlingen op een verantwoorde wijze worden uitgevoerd.

Specialistische Jeugdhulp

Soms hebben onze leerlingen een specialistische hulpvraag op het gebied van schoolse, sociaal-emotionele of gedragsmatige vaardigheden.. Cordaan verzorgt de Specialistische Jeugdhulp Speciaal Onderwijs (SJSO) op onze school.

Naschoolse- en vakantieopvang

Ook na schooltijd, en tijdens vakanties of studiedagen, kunnen leerlingen met de juiste indicatie gebruik maken van de voorzieningen op Drostenburg. Tijdens deze periodes verzorgt Happy2Move een ‘beweegaanbod’ voor de leerlingen die hier gebruik van willen maken. Hierbij wordt vaak gebruik gemaakt van de kennis en kunde van Reade en bewegingsagogen van de UVA en de VU. Na intensief bewegen is er natuurlijk ook gelegenheid voor een (warme) maaltijd en wordt uw zoon of dochter aan het eind van de dag weer naar huis gebracht.

Sporten door iedereen

Bewegingservaring is de basis voor de ontwikkeling van het lichaamsbewustzijn. Op Drostenburg werken we hier actief aan in de gymzaal, het speellokaal, het zwembad en op de drie speelpleinen; waarvan één met een Johan Cruyff Court (een speciaal voetbalveld). Twee vakleerkrachten, een assistent bewegingsonderwijs en een zweminstructeur, werken samen met de leerlingen aan het ontwikkelen, onderhouden en uitbreiden van hun motorische vaardigheden. Wij maken hierbij gebruik van een veelzijdig (bewegings-)sportaanbod en Sherborne (speciale bewegingspedagogiek).

Culturele activiteiten zien en doen

De leerlingen krijgen muziekles van een vakdocent. Er wordt aandacht besteed aan dans, beeldende vorming, theater en audiovisuele vorming. En wij doen ons uiterste best om met zoveel mogelijk leerlingen musea en andere culturele instellingen te bezoeken.

Mediawijsheid voor leerling en ouder

De leerlingen krijgen les in het bewust leren omgaan met media en het internet. Dit doen zij onder andere met behulp van de leergang van het Nationaal Mediapaspoort. Ook organiseren wij jaarlijks De Week van de Mediawijsheid voor de leerlingen.

Speciale voorzieningen en activiteiten 

  • Bijzondere evenementen zoals: Drostenburg Got Talent, Drostenburg Wenst en Kids Shows op ons eigen podium.

  • Alle groepen beschikken over digitale schoolborden en meerdere pc’s, chromebooks en/of tablets.

  • Waar nodig is er aangepast meubilair voor leerlingen.

  • Aanwezigheid van: grote gymzaal, speellokaal, zwembad voor hydrotherapie, handvaardigheidslokaal, rustruimte, snoezelruimte en leskeuken.