Hoe meld ik een leerling aan?

Om uw kind aan te melden, vragen wij u dit formulier (klik op link) in te vullen en te verzenden. Binnen enkele dagen na ontvangst van de gegevens van uw kind, zal één van de zorgcoördinatoren contact met u opnemen.

Wanneer het u niet lukt om het formulier in te vullen, kunt u uw kind telefonisch aanmelden via het algemene telefoonnummer: 020 398 77 55.

Mocht u uw kind nog niet willen aanmelden, dan kunt u één van de zorgcoördinatoren benaderen voor het afspreken van een kennismakingsbezoek.

Zorgcoördinatoren Drostenburg:

LET OP!

Wanneer u uw kind aan het begin van het nieuwe schooljaar wilt laten starten, dan moet voor de meivakantie de aanmeldprocedure opgestart worden. Deze neemt geruime tijd in beslag. Wanneer een leerling na de meivakantie wordt aangemeld, kunnen wij niet garanderen dat de leerling de gehele aanmeldprocedure voor de zomervakantie kan doorlopen.

Meer informatie over de aanmeldingsprocedure voor onze school vindt u in dit document.

Wanneer wordt een leerling toegelaten? 

Uw kind wordt ingeschreven op Drostenburg als zij een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) heeft gekregen van het Samenwerkingsverband (SWV). Deze verklaring wordt afgegeven als er sprake is van een ernstige onderwijsbeperking op meer dan één ontwikkelingsgebied veroorzaakt door:

  • motorische problemen;

  • motorische/fysieke problemen en (zeer) beperkte cognitieve mogelijkheden;

  • medische problematiek. 

Of, als er blijvende aanpassingen in de omgeving nodig zijn, om uw kind te kunnen laten functioneren binnen een schoolse setting. Het samenwerkingsverband bekijkt voor elke leerling wat de onderwijs- en ondersteuningsbehoefte is en welk type onderwijs het best passend is. 

Onze zorgcoördinatoren kunnen in overleg met u de toelaatbaarheidsverklaring (TLV) aanvragen. U kunt deze verklaring ook zelf rechtstreeks bij het SWV aanvragen.

Waar vind ik meer informatie?

Ga voor meer informatie naar de website van het Samenwerkingsverband (SWV). Deze site is bedoeld voor (aanstaande) leerlingen die woonachtig zijn in Amsterdam/Diemen. Zie de website van uw gemeente voor informatie voor niet Amsterdamse leerlingen.

Belangrijk: Orion College Drostenburg voor vervolgonderwijs (VO)

Voor VO-leerlingen praktijkonderwijs en hoger kunt u contact opnemen met Orion College Drostenburg. Zij zijn bereikbaar via telefoonnummer 020 - 611 12 13. Of meer informatie op de website.